ROK ZAŁOŻENIA - 1981

Akumulatory - pogotowie akumulatorowe

02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 8

tel. +48 22 643 67 67, +48 512 81 90 82, +48 733 50 67 67

Polityka Prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma
Akumulatory - pogotowie akumulatorowe
z siedzibą w Warszawie, ul. Dembowskiego 8,
kod pocztowy: 02-784,
adres e-mail:  info@akumulatoryserwis.pl
tel. +48 22 643 67 67,
+48 512 81 90 82,
+48 733 50 67 67

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję inspektora danych osobowych w firmie "Akumulatory - pogotowie akumulatorowe" pełni Pan Zygmunt Kuczyński , adres e-mail: zkuczynski@akumulatoryserwis.pl, tel. +48 601 21 67 67

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.
Podanie danych osobowych na stronie internetowej  http://www.akumulatoryserwis.pl  jest dobrowolne.
Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Wykorzystujemy je wyłącznie do prowadzenia korespondencji w celach wynikających z treści formularza.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie "Akumulatory - pogotowie akumulatorowe" z siedzibą w Warszawie, to: adres e-mail: zkuczynski@akumulatoryserwis.pl lub tel. +48 601 21 67 67

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.